Ausschnitt aus dem Regionalplan

Hauptinhalt

Grenzüberschreitende Planabstimmung


Brochure
Burgerparticipatie over ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland en Duitsland

Het hinderlijke geluid van een fabriek of de stank van een veehouderij stopt natuurlijk niet bij de grens tussen twee landen. Dat geldt ook voor de visuele impact van grote windmolenparken en de verandering van verkeersstromen door de aanleg van een nieuwe weg of de bouw van een nieuw winkelcentrum. Met andere woorden: de aanwezigheid of de exploitatie van bedrijven, voorzieningen en inrichtingen in Duitsland en Nederland kunnen nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de burgers aan beide zijden van de grens.

Ruimtelijke ontwikkeling is een complex onderwerp dat op verschillende (bestuurlijke) niveaus speelt en veel vragen kan oproepen. Bijvoorbeeld: welke procedure moet worden gevolgd om een bedrijf, gebouw, weg, voorziening of inrichting te mogen bouwen en exploiteren? Hoe weet ik als burger in Nederland dat er in Duitsland een procedure loopt en hoe en wanneer kan ik informatie inwinnen, participeren, inspraak krijgen en mijn zienswijze geven? Welke mogelijkheden heb ik om tegen besluiten en plannen bezwaar te maken of in beroep te gaan? Hoe kan ik me in een procedure mengen en welke rechtsbescherming heb ik?

Deze brochure geeft elementaire informatie over uw wettelijke mogelijkheden. Eerst worden enkele fundamentele begrippen uitgelegd. Daarna worden de essentiële procedures behandeld. Vanwege de complexiteit, de grote gelaagdheid van bestuurlijke niveaus en de procedures die met de ruimtelijke ontwikkelingen samenhangen en de bevoegde overheden en belanghebbenden die daarbij betrokken kunnen zijn, kan de hier gegeven informatie natuurlijk niet het specifi eke advies van een rechtskundige of een bevoegde overheid vervangen.

D-NL Kachel

Nederlands recht in het Duits

Brochure downloaden (PDF)

D-D Kachel

Duits recht in het Duits

Brochure downloaden (PDF)

NL-D Kachel

Duits recht in het Nederlands

Brochure downloaden (PDF)

NL-NL Kachel

Nederlands recht in het Nederlands

Brochure downloaden (PDF)

Meer informatie

Verdere informatie over de verschillende procedures en opgaven met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling in het Regierungsbezirk Münster kunt u vinden op de navolgende websites.

Daarnaast kunt u meer algemene informatie over het Duitse en Nederlandse ruimtelijke ordeningsrecht vinden op de volgende externe websites.


Gedetailleerde informatie: Ruimtelijke planning in Regierungsbezirk Münster

Algemene informatie: Ruimtelijke planning in Nederland

Algemene informatie: Ruimtelijke planning in Duitsland

Verwante thema's

Zusätzliche Informationen

Downloads

Service-Bereich, Kontaktformular, Inhaltsverzeichnis

Navigation

 
Move Schließen
\
Expand
Zurück Zurück Weiter Weiter
{pp_gallery_content}